Transport

För en säker transport

Till oss kan du vända dig för att få en säker och trygg transport. Vi på Tony Båtelssons Alltjänst AB transporterar det som du inte får plats med i en vanlig personbil, allt från gods och maskiner till grus samt jord. Hos oss finns även en vattentank som kan användas för vattentransporter, poolfyllningar och vägvattning. Att följa trafikens regler och lagar är för oss en självklarhet. Vi ser till att din transport anländer inom den bestämda tidpunkten och att det vi transporterat är i samma skick som innan. Utöver transporter erbjuder vi även arbeten inom jordbruksskörd.

Specialtransporter

Allting kan inte transporteras med vanliga medel och metoder, utan ibland krävs det speciella lösningar för att utföra en transport. Då finns vi här för att göra jobbet! Vi har fordonen som krävs för att kunna transportera tyngre maskiner och fordon över längre sträckor. Behöver du transportera bygg och rivningsvirke eller deponiavfall? Vi har flak som är tillgängliga för uthyrning. Kontakta oss redan idag, så berättar vi mer om våra transporttjänster. 

Fair Transport

HÅLLBARA TRANSPORTER UTFÖRDA AV ANSVARTAGANDE ÅKERIFÖRETAG
Vi åtar oss att leverera transporter. Vi tar ansvar för vårt företag, våra medarbetare, våra kunde, vår miljöpåverkan och för trafiksäkerheten.
Vårt löfte- En hållbar affär.

Spolbil

Gräv

Transport

Följ oss på Facebook & Instagram

Målargränd 16
623 35 Burgsvik, Sverige
0702 - 19 29 24

Besöksadress:
Öja Ronnarve 603
6023 33 Burgsvik